Geektime

הנשים המשפיעות בהייטק הישראלי

ענף ההייטק והטכנולוגיה הפך למקור הגאווה של המשק הישראלי, וכל אקזיט גדול הוא חגיגה וסמל לחדשנות של ישראל כולה. אך מה חלקן של הנשים, שמהוות 51% מהאוכלוסייה הישראלית, ביצירת הטכנולוגיות והמוניטין של ישראל כמדינה חדשנית? לפי סקר של ג'ובאינפו, חלקן של הנשים בשנת 2017 במקצועות טכנולוגיים עמד על 13% - 4% פחות מאשר 2016. החדשות הטובות מגיעות מתחום השכר, שעלה ב-17% לעומת עלייה של 10% בשכר הגברים, אך הוא עדיין אינו שוויוני.

דיברנו עם עשר נשים מובילות בענפי ההייטק והסטארטאפ הישראליים - יזמות, משקיעות, מנכ"ליות, מנהלות - רובן ככולן היו לאורך הקריירה היחידות בחדר בין גברים. כולן מבריקות, מוכשרות ומצוינות בתחומן, ועדיין נאלצו להתמודד מדי יום עם אתגרים שמוכרים לכל אישה, עד שהחליטו לפעול לשינוי המצב מתוך העמדה הבכירה שאליה הצליחו להגיע והניסיון שצברו עד אז. אך למרות שלכל אחת מסלול משלה, נדמה שכולן מסכימות שצעד הכרחי אחד הוא יצירת מודלים נשיים לחיקוי. ואכן, כל אחת מהן מעוררת השראה בדרך שבה גברה על המכשולים בדרך, ניפצה את תקרת הזכוכית ויודעת בדיוק אילו פעולות צריכות להיעשות כדי שכולנו, נשים וגברים, נוכל לחיות ולעבוד בחברה שנותנת הזדמנות שווה לפי רמת הכישורים וללא קשר למגדר.

לפי סקר של ג'ובאינפו, חלקן של הנשים בשנת 2017 במקצועות טכנולוגיים עמד על 13% - 4% פחות מאשר 2016. החדשות הטובות מגיעות מתחום השכר, שעלה ב-17% לעומת עלייה של 10% בשכר הגברים, אך הוא עדיין אינו שוויוני. דיברנו עם עשר נשים מובילות בענפי ההייטק והסטארטאפ הישראליים - יזמות, משקיעות, מנכ"ליות, מנהלות - רובן ככולן היו לאורך הקריירה היחידות בחדר בין גברים. כולן מבריקות, מוכשרות ומצוינות בתחומן, ועדיין נאלצו להתמודד מדי יום עם אתגרים שמוכרים לכל אישה, עד שהחליטו לפעול לשינוי המצב מתוך העמדה הבכירה שאליה הצליחו להגיע והניסיון שצברו עד אז. אך למרות שלכל אחת מסלול משלה, נדמה שכולן מסכימות שצעד הכרחי אחד הוא יצירת מודלים נשיים לחיקוי. ואכן, כל אחת מהן מעוררת השראה בפעילות שלה למען חברה שנותנת הזדמנות שווה לפי רמת הכישורים וללא קשר למגדר.

לאתר Geektime